Не завжди вдається досягти відновлення порушених прав на національному рівні, і тоді єдиною можливістю відновлення справедливості є звернення до Європейського Суду. Великий досвід дозволяє нам забезпечити ефективне представництво інтересів клієнта від оцінки перспектив звернення до Європейського суду до повного виконання рішення, винесеного на його користь.

Кожна справа в Європейському Суді розглядається в межах поданої вами скарги і на підставі поданих документів. На відміну від проваджень в українських судах ви не можете змінити свої вимоги чи доповнити вашу скаргу, так само як долучити додаткові документи.

Після початку розгляду справи як заявник, так і Уряд надають свою позицію щодо питань, поставлених Судом, які можуть суттєво відрізнятись від питань, піднятих у вашій скарзі.

Європейський суд з прав людини – це міжнародний орган, який керуючись Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод розглядає заяви осіб щодо порушення своїх прав.

Конвенція та протоколи до неї є міжнародним договором в якому презюмується права та основоположні свободи людини. Україна — держава, що надала згоду на обов’язковість Конвенції та протоколів до неї, тобто ратифікувала Конвенцію, а тому всі її громадяни можуть безперешкодно звернутися до ЄСПЛ та вимагати захисту своїх порушених прав.

Разом з тим слід звернути увагу, що до змісту, предмету та процедури подання заяв до ЄСПЛ існують чіткі, нормативно регламентовані вимоги, порушення яких унеможливлює розгляд судом таких заяв. До того ж Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту. Тому, за таких умов, при оскарженні своїх порушених прав як фізичним так і юридичним особам доцільно звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою.

В адвокатському бюро Дмитренка Д.Ф. зокрема здійснюють:

  • оформлення звернення до ЄСПЛ;
  • подальший правовий супровід скарги;
  • правова допомога на стадії виконання рішення.

Адвокати та спеціалісти нашого бюро мають значний та фундаментальний досвід у поданні зазначених скарг, представництві інтересів клієнта на всіх етапах розгляду Судом заяви та, що не менш важливо, виконанні державою Україна рішень ЄСПЛ прийнятих на користь заявника.

Що треба знати при зверненні до ЄСПЛ:

Навіть, якщо ви відправите скаргу електронною поштою або факсом, необхідно обов’язково продублювати її звичайною поштою. Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Є декілька основних правил, яких потрібно дотримуватись при заповненні формуляру заяви до Європейського суду:

  • краще надрукувати текст, а не писати вручну
  • всі поля підлягають обов’язковому заповненню
  • не використовуйте скорочення та символи
  • пишіть стисло і по факту. У полі “Заявник” потрібно обрати або розділ “А” (якщо заява подана фізичною особою) або розділ “В” (у випадку подання заяви від юридичної особи). Якщо заява подана двома або більше заявниками, то інформація про кожного повинна міститися на окремому аркуші, і кожному має бути присвоєно порядковий номер.

Звернутись до ЄСПЛ можна лише протягом 6-ти місяців з дати винесення остаточного рішення. Якщо вами будуть порушені ці терміни, заява не буде прийнята до розгляду. Припиненням шестимісячного строку вважається момент отримання Судом від вас формуляру заяви.

Інші послуги

Залишити заявку