Якісний захист можливо здійснити, виключно у випадку знання методики розслідування та наявності особистісних контактів з оперативними та слідчими органами. Обираючи адвоката, перш за все потрібно звертати увагу на те, чи працював адвокат раніше в органах прокуратури, поліції та інших правоохоронних органах, держструктурах.

Найбільш важливим фактором формуванні вартості послуг адвоката є резонансність справ та захист в правоохоронних органах вищого рівня (СБУ, офіс Генпрокурора або прокуратура обласного рівня, НАБУ, ДБР тощо )

В чому конкретно полягає наша робота:

➤ представництво і захист інтересів клієнта в правоохоронних органах і суді;

➤ допомога в зборі доказів, що вказують на невинність підзахисного, а також матеріалів, що характеризують особу клієнта;

➤ активна участь в слідчих діях;

➤ сприяння в призначенні і проведенні незалежної експертизи;

➤ підготовка процесуальних документів;

➤ оскарження рішень, дій /бездіяльності слідчого, оскарження рішень суду;

➤ інші дії, необхідність в яких виникає в процесі провадження у справі.

Відповідно до статті 45 Кримінального Кодексу України корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Особливості практики

З огляду на юридичну природу корупції, можна виокремити три основних її ознаки.

Перш за все – суспільна небезпека. В залежності від ступеню тяжкості корупційного діяння, його можна кваліфікувати як адміністративне чи кримінальне правопорушення. Згідно норм законодавства кваліфікують дані порушення відповідні антикорупційні органи, серед яких слід виділити Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Державне бюро розслідувань (знаходиться в стадії формування). В своїй діяльності інституції тісно співпрацюють між собою, але відрізняються функціональними обов’язками. Особливе місце в їхній системі належить НАБУ. Наділені широкими повноваженнями, його працівники здійснюють пошук та виявлення корупційних схем високопосадовців: суддів, прокурорів, міських та обласних керівників, депутатів та ін.

Другою ознакою корупції можна виокремити наявність суб’єкта вчинення правопорушення – це особа, яка підпадає під ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції». Даний перелік визначає посадовців, на яких поширюється дія означеного закону і він є вичерпним.

Третьою рисою є наявність причинно-наслідкового зв’язку в діях суб’єкта, або іншими словами – використання наданих йому владних та службових повноважень для досягнення своїх цілей.

Захисник, в разі необхідності, ставитиме під сумнів позицію сторони обвинувачення в частині наявності основних складових ознак корупційних злочинів:

  • чи підпадає його клієнт під ознаки суб’єкта вчинення даного злочину, тобто чи займав він матеріально – відповідальне становище, чи був службовою особою тощо;
  • які матеріальні активи є предметом посягання (чи дійсно вони були ввірені підзахисному тощо, та чи наявні в матеріалах провадження підтверджуючі документи);
  • де знаходиться місце вчинення дій, які слідство вважає протипраними (проводиться аналіз конкретної ситуації);
  • в чому відображаються матеріальні наслідки дій підзахисного.

Інші послуги

Вас підозрюють у корупційному злочині?